logo

למה?

לרוב קיימים כסויים ביטוחיים המקנים עקב ארועים שונים,הטבות רבות ללקוחות אך ורק אם הלקוחות דורשים זאת.אנו בבתא השקעות נדע לכוון את לקוחותינו למימוש זכויותיהם מול חברות הביטוח השונות.איך?

בתא השקעות כחברה המובילה בתחום הפתרונות הפיננסיים מציעה ללקוחותיה יעוץ ושרות בתחום ביטוח החיים, ביטוחי בריאות וביטוח לתחום גילוי המחלות הקשות.מה?

ללקוחות בתא יינתן שרות כולל בבדיקת התוכניות הקיימות ,וידוא התאמת רצון הלקוח לתוכנית הקיימת אצלו ,שידרוג או החלפת התוכנית הקיימת במוצרים נכונים יותר בהתאם לצרכי הלקוח.