logo

תכניות חיסכון לטווח קצר

למה?

כדי שתוכלו להחליף את הרכב מידי שלוש שנים, או לצאת עם המשפחה לחופשה השנתית, או סתם כדי להבטיח לעצמכם חיסכון פיננסי שישרת אתכם לכל מטרה עתידית. או במילים אחרות – כמה עלי לחסוך היום כדי שיהיה מספיק לחופשה המשפחתית השנתית בעוד שנתיים?איך?

תכניות החיסכון לטווח קצר, לרוב מיועדות למימושים שונים. בבתא השקעות, אנו מייעצים, מתכננים ומלווים, יחד עם הלקוח את הדרך שתוביל אותו למימושיו השונים. הלקוח יקבע את המטרה הפיננסית שלו ואנו נבנה עבורו את החיסכון המותאם למטרתו באופן מיטבי.מה?

התכניות שלנו מהוות תחליף לפק"מ, קרנות נאמנות, תכניות חיסכון בנקאיות. התכניות הן גמישות, נזילות, מתנהלות בשקיפות מלאה מול הלקוח.