logo

למה?

המסלקה הפנסיונית נועדה לספק כלים מהמנים, מהירים ומדוייקים לגבי כל תכניות הביטוח, הפנסיה, הגמל וההשתלמות של הלקוחות.איך?

עם הסכמת הלקוח ומילוי פרטים רלוונטיים, מתקבלים תוך מספר ימי עבודה, באמצעות אתר המקושר לכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, כל פרטי המידע הפיננסי הרלוונטי עבור הלקוח.מה?

תהליך ניתוח פיננסי מתבצע בצורה נכונה כשרואים את התמונה המלאה מבחינת תכניות ביטוח, פנסיות וחיסכון של הלקוח. רק לאחר הבנת הצרכים ונתוני הפתיחה, אנו יכולים לבצע תהליך מובנה מדויק שמתאים לצורכו של הלקוח ולתכניותיו העתידיות.

לאתר המסלקה הפנסיונית לחצו כאן